Siiloan & Betesda

Yleistä tietoa seurakuntamme toiminnasta

   
Herätys

Paul S. Rees

Herätystä ja evankeliointia, vaikka ne ovatkin kiinteästi yhteen sidotut, ei saa sekoittaa toisiinsa. Herätys on seurakunnan kokemus, evankeliointi on seurakunnan ilmaisutapa.

 

   

 

   
Herätys

R. Moffat Gautrey

Herätys ei ole ikivanha, uudelleen kerrottu kertomus. Se on Hengen tuli, kuolemattoman rakkauden ylläpitämä liekki, ja voi meitä, jos laiminlyömme meissä asuvan Jumalan lahjan ja tuo liekki palaa heikosti!

 

   

 

   
Lähetystyö

Vance Havner

Tärkein lähetyssaarnaajan ominaisuus ei ole rakkaus sieluihin, niin kuin usein kuulemme sanottavan, vaan rakkaus Kristukseen!

 

   

 

 

   

SEURAKUNNAN TOIMINTA


Siiloan-seurakunta

Siiloan-seurakunnan tarkoituksena on toimia raamatullisella pohjalla Jumalan valtakunnan työn edistämiseksi Sanan julistuksen ja käytännöllisen sosiaalisen työn muodossa sekä kotimaassa että lähetysmaissa. Pyrkimyksenä on pitää esillä Jumalan Sanaa mukautumatta ajan hengellisiin muotivirtauksiin.

 

Betesda-Apu

Betesda-Apu on perustettu tukemaan Siiloan-seurakunnan toimintaa evankeliumin eteenpäin viemisessä. Betesda-Apu julkaisee Elävä Sana voittaa -lehteä, jota on tilattu toimitettavaksi joka puolelle Suomea ja aina ulkomaita myöten. Betesda-Apu tuottaa myös musiikkiäänitteitä ja puhekasetteja.

 

Lähetystyö

Siiloan-seurakunta tekee lähetystyötä Boliviassa, jossa kansaa pitää vallassaan suurilta osin katolinen kirkko. Kirkon menoihin ovat sekoittuneet intiaaniväestön vanhat pakanalliset perinteet ja uskomukset. Säilyttääkseen asemansa kansan keskuudessa katolisen kirkon on täytynyt tehdä suuria myönnytyksiä hyväksymällä nämä perinteet. Todellisen Kristuksen evankeliumin päästyä Boliviaankin on katolinen kirkko joutunut muuttamaan myös jumalanpalveluskäytäntöään, jäljittelemällä evankeelisten seurakuntien kokousmenoa, peljätessään asemansa menetystä.

 

Tänä päivänä totuudesta pois eksyneet evankeeliset seurakunnat tekevätkin yhteistyötä katolisen kirkon kanssa. Näin ne tahtovat osoittaa maailmalle, että he ovat yhtä, palvellen samaa Jumalaa, raamatullisesta opista välittämättä. Hyljätessään Kristuksen opin, heillä Johanneksen kirjeen mukaan ei ole Jumalaa. "Kuka ikinä menee edemmäksi eikä pysy Kristuksen opissa, hänellä ei ole Jumalaa; joka siinä opissa pysyy, hänellä on sekä Isä että Poika" 2 Joh. 9. Kuitenkin Boliviastakin löytyy ihmisiä, jotka janoavat Elävää Jumalaa ja totuuden Sanaa nähdessään näiden ihmisten ulkokultaisuuden.

 

Niin Boliviassa kuin Suomessakin tarvitsemme Elävää ja Toimivaa Sanaa, joka toimii käytännössä kaikkien ihmisten elämässä ja jonka Jumalan Henki tekee eläväksi ja joka ei ole kuollutta kirjainta. Vain Jumalan Elävä Sana voi muuttaa ihmisen olosuhteisiin katsomatta.

Kuolleet kirkkokunnat eivät voi synnyttää eläviä Jumalan lapsia. Veretön evankeliumi ei voi pestä pois syntejä. Myönnytyksiä tekevät seurakunnat ja uskovaiset eivät voi osoittaa pelastuksen tietä etsiville sieluille. Meidän tulee valvoa itseämme ja opetustamme, että olisimme valmiita Jumalan kutsumaan evankeliumin työhön.

Vielä Etelä-Amerikassa, Perussa, Amazonin sademetsäalueella, on kansanheimoja, jotka eivät koskaan ole kuulleet Kristuksen pelastavaa evankeliumia. Heillekin Jumala tahtoo ilmoittaa pelastussanomansa.